View:

ZastrashenBG

Знаковата болест на 21-ви век

5 г. назад

Филм по проект "Никога не е късно за ново начало" на Министерство на физическото възпитание и спорта.

В търсене на баланса

5 г. назад

Филм по проект "Никога не е късно за ново начало" на Министерство на физическото възпитание и спорта.

Определи навреме своите граници

5 г. назад

Филм по проект "Никога не е късно за ново начало" на Министерство на физическото възпитание и спорта.

Реклама "Никога не е късно за ново начало"

6 г. назад

По проект "Никога не е късно за ново начало" на Министерство на физическото възпитание и спорта.

Фитнес програма за идеално тяло с Румяна Илиева

6 г. назад

По проект "Никога не е късно за ново начало" на Министерство на физическото възпитание и спорта.

Фитнес програма за хора с наднормено тегло с Р. Илиева

6 г. назад

По проект "Никога не е късно за ново начало" на Министерство на физическото възпитание и спорта.

Фитнес програма срещу хипертония с Румяна Илиева

6 г. назад

По проект "Никога не е късно за ново начало" на Министерство на физическото възпитание и спорта.